Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2019 08:19, số lượt xem: 80

Lá tròn ngay thẳng một màu xanh
Mộc mạc sinh ra vạn lá nhành
Mặc gió bên trên cành chen lấn
Vươn mình thẳng đứng với trời xanh.

Có cây to lớn mọc ở gần
Thân thì khúc khuỷu khuỵu đôi chân
Sợ tán lá cao nên lòn cúi
Há lưng sao khỏi mọc u nần.

FCF - TP Tây Ninh T09/2018.