Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/11/2019 07:41, số lượt xem: 83

Trăng xưa vành vạnh sáng lưng trời
Sao người lại nở cắn làm đôi?
Vụn vỡ trăng mờ hiu hắt bóng
Bao giờ trăng tỏ?... hỡi trăng ơi!

Vầng trăng cô quạnh... vầng trăng khuyết
Chén rượu đa sầu... chén rượu vơi
Huyễn mộng canh trường nào hay biết
Một khúc sông buồn... ta cố bơi!.

FCF - TP Tây Ninh T11/2019.