Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2019 07:58, số lượt xem: 86

Lộc biếc đầu xuân... đón gọi mời
Vui mừng tri kỷ đến nhà chơi
Tay bắt, mặt mừng, tâm hớn hở
Tiếng nói, tiếng cười giọng ấm môi!.

Cách biệt phương trời hỡi bạn thân!
Hữu hảo đường xa hoá ra gần
Chung tửu, ly trà trao đối ẩm
Hồn say tương hội... gặp cố nhân!.

FCF - TP Tây Ninh T02/2019.