Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/09/2019 09:21, số lượt xem: 95

Họp mặt khoá 10 lớp AB
Mừng vui khôn tả buổi quay về
Của những cánh chim trời không mỏi
Dù cho cách trở vạn sơn khê!.

Rượu mừng chưa uống đã nghe say
Bởi men thương nhớ phút sum vầy
Hai mươi lăm năm trời mong đợi
Từ ngày chia biệt cánh chim bay!.

FCF - TP Tây Ninh T07/2018.