Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2019 08:26, số lượt xem: 119

Mẹ ru con... tiếng à ơi!
Trong vòng tay mẹ chiếc nôi nhiệm mầu
Mẹ ru con... tiếng ví dầu
Sông dài mẹ bắt nhịp cầu con qua!.

Dốc đời bảo tố phong ba
Bên con bóng mẹ, đường xa hoá gần
Một sương hai nắng tảo tần
Thân cò lặn lội nhọc nhằn nuôi con!.

Mẹ ru con... tiếng vuông tròn
Cam lòng cực khổ cho con nên người
Ngẩng lên không thẹn với trời
Khoan hoà, đạo hiếu vẹn lời phúc gia.

Công cha nghĩa mẹ bao la
Từ ân như dãi ngân hà trên cao
Con ngồi đếm hết vì sao
Cũng không đếm hết công lao biển trời!.

Nghìn trùng xa cách mẹ ơi!
Lòng da diết nhớ, dạ bời bời đau!
Cửu tuyền mẹ đến hôm nao
Âm dương xa cách nghẹn ngào lệ mong!.

Gánh đời... mẹ gánh long đong
Gánh con... mẹ gánh đã còng lưng, vai
Ru con tháng rộng năm dài
Quê hương tiếng mẹ vẫn hoài ru con!.

Trăm năm tiếng mẹ nỉ non
Ngàn năm tiếng mẹ vẫn còn trong tim!.

FCF-TP Tây Ninh T08/2019.