Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2019 19:28, số lượt xem: 74

Noel mùa nến trắng
Đêm thánh, đêm vô cùng
Thiết tha Mùa Vọng đó
Em hỏi chuyện thần linh.

Vì sao Chúa giáng thế?
Vì sao Chúa hiển linh?
Vì sao người ganh ghét?
Rồi Chúa bị đóng đinh?

Vì tình thương nhân thế
Chúa đã chịu khổ hình
Vì Satan tội lỗi
Nên Chúa còn giáng sinh!.

Thế gian chờ xin tội
Hồng ân chờ thánh kinh
Tội đồ chờ cứu rỗi
Đêm tối chờ bình minh.

Em bây giờ thơm thảo
Cho anh chút tội tình
Ăn năn và sám hối
Chiên tập tành nguyện kinh!.

FCF - TP Tây Ninh T12/2019.