25.00
Đăng ngày 12/10/2019 08:12, số lượt xem: 658

Nếu lỡ mai này... thu chết đi
Đông qua héo hắt tuổi xuân thì
Trong ta cũng chẳng còn mơ ước
Đường về hoa nở cánh Lưu Ly!.

Thì nợ duyên gì?... nàng thơ hỡi!
Có buồn nhỏ lệ khóc chia ly?
Hay nghĩa xa rồi... tình quên hết
Để mặc thơ lòng... gió cuốn đi!.

FCF - TP Tây Ninh T09/2019.