14.00
Đăng ngày 12/09/2019 08:00, số lượt xem: 110

Chim trời xoải cánh... lộng ngàn khơi
Chợt chết đau thương giữa vũng đời!
Gieo nỗi oan khiên vì tranh đoạt
Lòng người bạc bẻo tựa như vôi.

Trùng đài hoan lạc chốn lầu cao
Lọng tía hư danh uế võng đào
Cát bụi mai về ba tấc đất
Phù vân tan mộng giấc chiêm bao!.

Đã biết cõi trần là hư ảo
Cớ sao hám lọng chuốt luỵ phiền
Quẳng gánh lo đi và vui sống
Mở lòng tuỳ định... mối thiên duyên!.

FCF - TP Tây Ninh T04/2019.