Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2019 07:05, số lượt xem: 79

Hoa giấy nằm đây giấc ngủ đông
Mặc mưa thêm buốt nắng thêm hồng
Chờ đợi bao ngày hoa đi mãi
Chợt sáng nay về trổ đầy bông!.
Hoa trổ hồng sân có mấy khi
Ngàn hoa khoe sắc thật diệu kỳ
Thưởng trà thi vị cùng hoa cỏ
Tiền tài danh vọng chẳng màng chi!.

FCF-TP Tây Ninh T04/2017.