Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/09/2019 08:39, số lượt xem: 62

Xuân về họp mặt hội võ sư
Cụng tửu rượu zôô... chẳng chần chừ!
Đại hội anh hùng nhà Công Dự
Ê hề mồi nhấm... rượu lại dư!.

Xuân đến chạy sô thấy mệt đừ
Mười lần tri kỷ chục lần “hư”
Mặt mũi thêm bư, người ứ hự
Nhưng tình bằng hữu... lại có dư!.

FCF - TP Tây Ninh T03/2018.