Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/09/2019 07:30, số lượt xem: 115

Chiều vàng... hun hút... khói sương
Anh về tìm lại con đường ngày xưa!
Con đường ta đã đón đưa
Con đường sỏi đá chiều mưa gập ghềnh!.

Hàng cây ta đã khắc tên
Con đường ngày đó mang tên chúng mình!
Cỏ hoa vàng... nở thật xinh
Ong vờn bướm lượn chung hình đôi ta!.

Đông về... lá khóc... thu qua
Con đường ngày đó... giờ già hơn xưa!
Hàng cây xao xác lá thưa
Hong màu nắng tím cũng vừa nghiêng chao!.

Anh về tìm chút hanh hao
Con đường tình tự thu nào lá bay!
Anh về nhặt lá chiều nay
Gối đầu ôm mộng... cho say sưa tình!.

FCF - TP Tây Ninh T09/2018.