Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2019 08:22, số lượt xem: 108

Đêm qua nghe nặng mộng
Con vào cõi hư không
Dắt tay Cha thoát khỏi
Bầy quỷ dữ hung thần.

Cha ơi!... Cha biết không?
Thân Cha giờ mòn mỏi
Bệnh tình Cha chống chọi
Con đây nát cõi lòng!.

Cha ơi!... Cha biết không?
Bên Cha bao người thân
Quyết với Cha cùng tận
Vượt cửa ải một lần!.

Dậy đi!... Cha dậy đi!
Bao lần Cha mất trí
Cha nhìn con cho kỹ
Cha nhìn ra con rồi!.

Nay lòng con đã biết
Khi lòng Cha đã quyết
Ngày mai Cha đứng dậy
Cùng cháu con sum vầy!.

Dậy đi!... Cha dậy đi!.

FCF-TP Tây Ninh T06/2017.