Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2019 08:28, số lượt xem: 131

Anh yêu mùa thu!
Mơ màng trăng toả
Tiếng ca đầu ngõ
Gọi mùa yêu ơi!.

Anh yêu mùa thu!
Có dòng sông trôi
Có lá vàng rơi
Ngập chiều ráng đỏ.

Anh yêu mùa thu!
Có con đường nhỏ
Tóc em ngày nọ
Hương đượm mấy mùa!.

Anh yêu mùa thu!
Áo lộng gió lùa
Biết nói sao vừa
Hỡi người tình nhỏ!.

Rồi mùa thu đó
Bịn rịn chia ly
Mùa cũ ra đi
Tình ta ở lại!.

Rợp đồng hoa cải
Vàng óng vườn mơ
Anh kết thành thơ
Gửi mùa thương nhớ!.

FCF - TP Tây Ninh T08/2019.