Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/08/2019 08:57, số lượt xem: 96

Miên man hang tối bóng thuyền qua
Lạc sắc mê cung hắt dương tà
Giọt trời cô đọng thành thạch nhũ
Mê lòng ảo mộng... Động Phong Nha!

Mệ Loan soi bóng chiều bảng lảng
Thác Gió ru hồn khách mơ say
Sông Son gợn sóng lòng lai láng
Một chuyến đò ngang... nhớ vạn ngày!.

FCF - TP Tây Ninh T01/2018.