Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2017 19:58, số lượt xem: 80

Xuân sang vạn sắc bóng hoa
Xuân đến vạn bóng lụa là sắc trang
Ai ngờ lòng lại lang thang
Ai ngờ lòng lại xuân sang thêm buồn
Trong lòng lại thấy lạnh lùng
Mấy mùa xa cách nghìn trùng tìm đâu
Xuân sang đường phố chúc nhau
Xuân tình nào thấy quá lâu chưa về

08:15 đêm 03.01.2013
xuân tình nào thấy quá lâu chưa về