Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:06, số lượt xem: 128

Xuân này sắp tới lòng chẳng vui
Biết ai còn nhớ hay gọi mời
Xa gần còn ai vấn vương nhớ
Ghi xuống ý thơ dài đêm nay

Xuân này lại buồn một mình vơi
Mịt mù đêm hoang phủ lòng người
Lời chúc lời chào xuân mùa đó
Biết đâu đường ngõ gửi tới người

09:50 đêm 15.12.2013
ngồi thơ thẩn nghĩ tới ngày xuân sang
một mình ngồi ghi nhật ký