Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 22:16, số lượt xem: 125

Xin ai một chút lòng đêm
Xin cho ngừng gió để im cây cành
Xin cho đêm đến an lành
Xin cho cây ngủ lặng im đêm về
Xin cho đừng chán đừng chê
Xin cho đừng có bơ vơ canh dài
Xin cho một bóng bên trời
Xin cho cưng quý một đời bên nhau
Xin cho kẻ trước kẻ sau
Xin cho bên cạnh có nhau chia buồn
Xin khi đông đổ mù sương
Xin cho đêm đến trên giường có em

11.00 đêm 05.10.2016
đêm buồn nhớ người xa