Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2017 10:39, số lượt xem: 140

Xa xa quen quen đã hai năm
ngồi ngồi ngắm ngắm từng tuần trăng
vơi vơi sầu sầu với trăng ấy
lòng lòng thấy thấy thêm nhớ em

Ngồi ngồi ngóng ngóng em từng đêm
lặng lặng thầm thầm lòng chẳng yên
thì thì thào thào tên em đó
vấn vấn vương thêm buồn tâm

Xa xa gọi gọi nhớ nhớ em
mong mong ngóng ngóng đêm buông màn
in in ghi ghi dòng thơ xuống
thêm thêm buồn buồn nhớ tới em

Xa xa cách cách cõi xa xăm
gối gối lạnh lạnh đêm khuya nằm
giường giường buồn buồn mình anh đó
em em xa xa từng đêm thanh

09:30 đêm 15.04.2015
khi xa ngồi ngóng từng đêm về