Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2018 21:45, số lượt xem: 149

Xa cách nhau rồi em ở đâu
Vấn vương cõi nhớ vắng đêm sầu
Bão mưa cứ vẫn theo mình mãi
Đua đẩy thời gian cho xa nhau

Xa cách nhau rồi thấy đớn đau
Cách hồn xa bóng thêm đêm sầu
Giông bão cứ mãi phủ trời ấy
Bao giờ trời thanh để thấy nhau

Xa cách nhau rồi tìm em đâu
Cách tim xa lòng nhớ biết bao
Giông tố thổi xa bờ bến ngóng
Để lại mảnh tình trôi lạc nhau

Xa cách nhau rồi thấy tiếc thay
Cách mắt xa tay nhớ đêm ngày
Cầu cho tan lớp mây mù ấy
Cầu tháng cầu ngày mình bên nhau

08:10 đêm 14.08.2013
nhớ một bóng ai xa đã lâu rồi