Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 20:57, số lượt xem: 116

Thì thầm không khỏi bờ môi
Yêu thương chưa nói bao lời đã xa
Ngậm ngùi bao cảnh gió mưa
Trà buồn thêm lạnh đong đưa đêm sầu
Nhớ nhau nhớ mãi ngày đầu
Gặp nhau rồi lại xa nhau chẳng về
Trong cơn mơ nhớ nhiều khi
Vĩnh biệt nhau mãi ai chia nỗi buồn
Chờ nhau chi ngóng thời gian
Viết dòng thơ nhớ thở than đêm về
Đêm sang thêm lạnh gió đưa
Đêm nay ngồi xếp lầu thơ nhớ nàng

10:15 đêm 24.07.2013
nhớ ai viết bài thơ này, ngóng ai mà chẳng nhớ ai