Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 20:27, số lượt xem: 103

Chân trời góc biển xa
Lang thang miền gió khuya
Một bóng ai phương ấy
Lòng anh thấy xót xa

Chân trời góc biển mưa
Lòng lo lắng thiếu thừa
Bơ vơ từng trạm ấy
Đường ngõ nào trao đưa

Chân trời góc biển khuya
Tâm hồn lạnh lẽ chia
Dạt dào miền xa ấy
Trong lòng đầy bão mưa

Chân trời góc biển thương
Hình bóng xa xa đường
Vấn vương lòng đêm tới
Đứng ngồi thấy xót thương

08:00 đêm 20.05.2013
nghĩ tới một cô em gái ở Việt Nam
ngắm hình thơ thẩn vơi sầu ghi bài thơ này