15.00
Đăng ngày 19/04/2017 12:33, số lượt xem: 109

Một lá lòng anh gom để tặng nhau
Đã hai năm bước vào bão mưa sầu
Từng đêm về tặng nhau lời lo lắng
Lòng yêu xa đêm nhớ vạn niềm đau

Đến bao giờ đôi mình gần bên nhau
Lòng thương em lòng nhớ chẳng phai màu
Đường đêm về trong lòng như trông ngóng
Hai năm rồi thêm mong thêm ngóng nhau

Một lá lòng vẫn gọn để tặng nhau
Trạm thời gian xa nhau gợn lòng sầu
Từng ngày đi đêm tới anh ngồi đếm
Để cho gọn duyên thơ mình yêu nhau

Một lá lòng mỏng manh từng đêm thâu
Biết bao giờ đôi mình gần bên nhau
Chỉ biết ngồi chờ mong đêm trông ngóng
Mỏng manh đêm xót lòng nhớ tới nhau

08:00 đêm 18.10.2015
mong một lá lòng cho tới lòng người