Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 21:55, số lượt xem: 87

Lại đến mùa xuân sang
Vui chơi khắp xóm làng
Áo quần muôn màu sắc
Quây quần mùa xuân sang

Lại ngập phủ hoa xuân
Tết nay đã tới gần
Tết đi còn xuân lại
Đường đời vẫn một thân

Lại còn ai nhớ không
Còn bóng ai trong lòng
Còn từng cơn mơ đó
Chỉ còn lòng với xuân

09:15 đêm 05.01.2014
thơ thẩn trong tháng xuân sang