Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:26, số lượt xem: 124

Thủ Đức tiếng gọi đường xa
Duyên tình như thấy loà xoà mấy năm
Bóng ai nghìn dặm xa xăm
Đề thơ đêm vắng hỏi thăm nơi nào
Mây đen phủ cả bầu trời
Thủ Đức cách trở xa xôi đường về
Xa nhau cách trở sơn khê
Đêm nay đề xuống gửi về tặng em

11:00 đêm 11.09.2012
đêm nay lòng thấy nhớ em