Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 21:33, số lượt xem: 97

Trà buồn đêm vắng ai mời
Sao lại in giấu đâu nơi trong lòng
Đêm buông lại thấy lạnh lùng
Đêm nay ngồi viết từng dòng duyên thơ
Lang thang trong cảnh tình mơ
Trà buồn thêm nhạt gió lùa đêm thanh
Trời khóc sương đổ lạnh căm
Nghe tiếng tim đổ gọi thầm tên ai

11.00 đêm 31.05.2013
nghe tiếng lòng đổ tới em