Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2018 22:17, số lượt xem: 103

Buồn hồn đêm lang thang
Ngó cảnh đêm đường hoang
Bên đường đã vắng bóng
Ai vẽ cho bóng nàng

Buồn hồn những đêm sang
Anh vẫn thương một nàng
Thủ Đức bên trời đó
Mai ngày đừng sang ngang

Buồn hồn buồn mang mang
Phảng phất bóng bên đàng
Những cơn mơ anh thấy
Một bóng giống như nàng

Buồn cả trạm thời gian
Đếm từng cơn nhớ nàng
Ghi xuống dòng thơ đó
Mãi mãi vẫn xa nàng

08.00 đêm 04.11.2016
sao mãi mãi vẫn xa nhau