Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2018 21:24, số lượt xem: 160

Vấn vấn vương vương thời gian trôi
Mang mang trong cảnh bước sầu đời
Ngóng ngóng chờ chờ tuần trăng đến
Bạn bạn với trăng cho lòng vui

Thương thương xa xa cách phương trời
Thầm thầm gọi gọi từng đêm vơi
Kiếm kiếm nhặt nhặt tiếng lòng đó
Ghi ghi thành dòng thơ lạnh trôi

Yêu yêu nhớ nhớ trong lòng người
Tiếc tiếc mình xa cách biệt nơi
Gửi gửi lời thăm đêm buông xuống
Buồn buồn thương thương có em thôi

Quý quý cưng cưng trong lòng người
Một bóng một em một người thôi
Xin xin bên trời vẫn em đó
Hồng nhan ngàn năm vẫn bên người

09.30 đêm 23.07.2016
vẫn mong vẫn cầu có em bên người