15.00
Đăng ngày 05/04/2017 12:08, số lượt xem: 140

Vương mãi mãi thời gian giông tố đưa
vương mãi cơn mây đen phủ mịt mù
vương mãi cơn buồn sầu trong lòng đó
vương mãi lời lo âu gom trong thơ

Vương mãi trong trong lòng lời hứa chờ
vương mãi trong thời gian lòng đong đưa
vương mãi bóng ai xa trong lòng đã
vương mãi cơn mây đen phủ mịt mờ

Vương mãi mùa thu từng mùa qua
vương mãi từng lời ghi trên lá thu
vương mãi chiều hoang thu buồn ấy
vương mãi bóng em mây phủ mù

Vương mãi duyên đường tình một cảnh xa
vương mãi sợ lạc bến bến bờ chờ
vương mãi từng cơn sầu thương ngóng
vương mãi đêm trong lòng nhớ em xa

09:00 đêm 16.06.2015
cô đơn thêm buồn khi nghĩ tới bão
mưa tràn mấy năm