Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 18:25, số lượt xem: 115

Đêm nay im gió trời trong
Thầm thương thầm gọi hỏi lòng đêm nay
Đèn khuya thay bóng trăng say
Ai vẽ hình bóng đêm ngày cho mơ
Ngồi đây xếp xuống lầu thơ
Cho gọn lòng nhớ đêm khuya tới nàng
Thầm tên thầm gọi đêm sang
Thời gian lòng thấy ngỡ ngàng yêu em

10.00 đêm 30.10.2013
thời gian lòng thấy ngỡ ngàng yêu em