Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2019 19:12, số lượt xem: 65

Trời trao thiên cảnh quanh năm
Trời trao hình bóng xa xăm đường về
Trời trao cơn bão tố mưa
Trời trao đêm vắng thiếu thừa ai hay
Trời trao từng bước đời này
Trời trao cơn gió heo may lạnh hồn
Trời trao bao tiếng đêm buồn
Trời trao bao cảnh gió sương lạnh lùng
Trời trao từng bước sầu đông
Trời trao từng bước long đong tháng ngày
Trời trao hình bóng cho say
Trời trao duyên nợ đêm ngày ngóng trông
Trời trao câu vợ câu chồng
Trời trao xa cách đêm trông tháng chờ
Trời trao từng bước ngẩn ngơ
Trời trao phòng ngủ lạnh khuya một mình

08.00 giờ đêm 16.12.2016
ngồi thơ thẩn với bước đường đời
than thở với trời đêm nay