Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 20:41, số lượt xem: 242

Hiên nhà rơi rỏ hạt mưa
Trời buồn đổ hạt mưa rơi đêm này
Trời buồn trời khóc ai hay
Sao trời không nói cho anh hiểu lòng
Bỗng dưng trời đổ hạt trong
Bầu trời đã đổ ngập dòng mưa rơi
Trời than trời nhớ tới ai
Hiên ngoài dài giọt buồn thay đêm này
Âm thầm rơi đổ đêm dài
Nếu trời không nói sao anh chia buồn
Trời khóc chi mãi qua đêm
Để anh lo lắng thêm buồn biết bao

11:00 đêm 21.06.2013
buồn thơ thẩn đêm đông lại có hạt mưa rơi