Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2019 20:24, số lượt xem: 67

Trời đêm tối mây mù
Nhớ em lòng thêm mê
Thu về đêm sương đổ
Trắng xoá bầu trời khuya

Trời đêm tối mây mù
Yêu thương cách sơn khê
Ngó về cuối trời đó
Hồn trôi xa tỉ tê

Trời đêm tối mây mù
Ngồi gọi từng giấc mơ
Đếm từng đêm trôi đến
Nhớ em cả đêm khuya

Trời đêm tối mây mù
Một mình cảnh hoang vu
Ngó thềm hoang ngõ vắng
Cầu đêm có giấc mơ

10.30 đêm 01.02.2017
ngồi ngó sương thu đêm thêm buồn tâm