Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2017 10:43, số lượt xem: 140

Ngồi ngóng chờ thời gian bão mưa trôi
Tại sao lòng đêm xuống lại nhớ người
Trời đêm tối mịt mù rơi phủ ấy
Mà trong lòng vẫn sáng qua đêm dài

Chẳng có đêm có tối thời gian trôi
Chẳng có bên cạnh anh có một người
Chẳng có tiếng cười vui trong lòng đó
Chẳng có đêm có ngày hỏi sao vui

Chẳng có em chỉ nhớ từng ngày trôi
Chẳng có gần chỉ xa nhớ bóng người
Chẳng có vui lại thêm trong lòng ngóng
Chẳng có ai xa nhau mà lại vui

Chẳng biết sao duyên đời vẫn xa xôi
Chẳng biết sao đêm xuống nói với người
Chẳng biết sao nói với lòng đêm đó
Chẳng biết sao cho rõ anh yêu người

08:30 đêm 17.12.2015
thờ thẩn qua đêm ngồi nhớ người