Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 19:50, số lượt xem: 52

Thời gian thơ thẩn khuya
Lá thu dạt bên lề
Rồi trôi đi đâu đó
Bao giờ mới trở về

Thời gian buồn buồn khuya
Ánh trăng mờ sương thu
Sầu sầu đêm ngối ngó
Đã đến trạm thay mùa

Thời gian như trong mơ
Nửa đêm nửa thẩn thờ
Nửa buồn nửa vắng đó
Như nằm trong giấc mơ

Thời gian nhớ ai xa
Chân trời góc biển kia
Một bóng hình bên đó
Lòng thương chẳng phai mờ

11.00 đêm 22.01.2017
thời gian như nằm trong giấc mơ