Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/08/2017 20:05, số lượt xem: 99

Trăng soi ngả đường dài
Thời gian nỗi ngậm ngùi
Hình bóng ai cho ngóng
Đưa lòng chốn mù khơi

Trăng soi tỏ đêm nay
Lòng thầm nhớ tới ai
Đường đời trời định số
Duyên nợ thấy xa hoài

Trăng soi tỏ bầu trời
Lòng lại thấy buồn vơi
Thời gian trôi theo gió
Biết ai nhớ mình ơi

Trăng soi gợn lòng vơi
Xa nhau vẫn nhớ người
Gọi tên thầm đêm vắng
Sợ hình bóng nhạt phai

10:10 đêm 30.08.2012
xa nhau lo sợ hình bóng nhạt phai