Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2017 21:27, số lượt xem: 87

Trăng cười đưa duyên tới trời phương
Bao nhiêu dòng thơ trên trăng vàng
Ghi rõ từng nét xa miền đó
Gửi lòng cưng quý cho tới nàng

Trăng cười trăng hỏi đưa tới ai
Cuối miền trời xa có bóng người
Thủ Đức, Việt Nam nơi nào đó
Cho tôi rõ nét đưa tới người

Trăng cười tình thơ thầm thương ai
Ghi phủ vầng trăng đêm nay rồi
Móm móm lùn lùn bên trời đó
Đen đen nâu nâu ngó thấy rồi

Em đón vầng trăng đừng để rơi
Đừng để dòng thơ nát tơi bời
Trăng đi từ xa tới em đó
Sợ bão mưa cơn phủ đầy trời

10:00 đêm 16.02.2014
ngồi vơi sầu đề thơ tới em với vầng trăng đêm nay