15.00
Đăng ngày 04/08/2017 21:13, số lượt xem: 127

Trên môi từng trạm gọi ai
Bóng ai chẳng thấy lạnh ơi đông này
Thơ thẩn dạo bước đêm say 
Một mình một bóng vay ai đôi lời
Thời gian trôi chảy chẳng vui
Hỏi ai biết chỗ đâu nơi cho tìm
Hỏi ai nhắn nhủ đưa tin 
Gửi ai cho tới cho im nỗi chờ
Trao nhau hình bóng trong mơ
Lòng còn phảng phất đong đưa nhớ người 
Bóng em đã khuất xa xôi
Miền yêu miền nhớ đâu nơi ngóng chờ
Ghi dòng mực lạnh trong thơ
Tựụ thành cơn nhớ đêm khuya lạnh lùng
Gió chen khe cửa đêm đông
Lắng tai nghe gió ngập lòng nhớ em

09:15 đêm 19.06.2012
trao nhau lời chờ ngóng nhau