Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 14:16, số lượt xem: 113

Đường đã khuya phố buồn mình nhớ nhau
trạm thời gian đong đưa góc trời sầu
ngó vầng trăng mờ sương lạnh lòng ấy
mà vẫn thấy từng đêm mình nhớ nhau

Trời đã khuya chân trời thấy nhớ nhau
bão mưa tuông thời gian phủ bao lâu
mà chia sẻ đôi mình xa nhau ấy
bao giờ thấy phai tàn mình gặp nhau

Bước đường đời ai tặng cho quen nhau
mà lại thấy lo âu lo chia sầu
dài thời gian man mác lòng thương nhớ
một bước duyên bước đời phủ mưa ngâu

Ngó trời buồn đất lạnh mãi thời gian
âm u lòng tiếng tim đêm buông màn
trong lồng ngực thở than từng đêm đổ
tiếng trong lòng tiếng nhớ tiếng thở than

10:00 đêm 28.05.2015
buồn trong tiếng lòng than nhớ người