Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 21:37, số lượt xem: 130

Thương thầm nhớ trộm ai hay
Tiếng nhạc như vẽ bóng ai trong lòng
Tiếng đàn khơi gợi đêm mong
Hồn trôi thơ thẩn long dong chân trời
Nhiều đêm lòng thấy buồn vơi
Hồn ru theo tiếng nhạc khuya thêm sầu
Đêm nay lòng đổ mưa ngâu
Tiếng đàn tiếng nhạc thêm sầu nhớ em

09:15 đêm 23.10.2012
nghe nhạc càng thêm nhớ người