Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/03/2019 20:28, số lượt xem: 88

Tiếng lòng như gọi nhau
Dù từng mùa trôi mau
Cầu yêu thương vẫn đó
Đừng nhạt nhoà bóng nhau

Tiếng lòng như thương nhau
Ngó khung trời thấy sầu
Đôi yêu đôi xa đó
Đêm ngày thấy xót nhau

Tiếng lòng như tiếc nhau
Trạm thời gian dài lâu
Cầu còn tình thương đó
Đêm về trò chuyện nhau

Tiếng lòng như cưng nhau
Lo sợ xa nhau sầu
Trong lòng anh vẫn nhớ
Lời hẹn hứa ngày đầu

09.00 đêm 04.12.2016
càng xa càng thấy tiếc thương nhau nhiều