Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2019 19:19, số lượt xem: 72

Tiếng gì gọi đêm nay
Bầu trời sao đứng đầy
Phương bắc có hạt gió
Đang trôi dạt tới đây

Tiếng lá đang lung lay
Xào xạc nơi hiên ngoài
Như gọi anh ra đó
Ngồi bạn với lá bay

Tiếng gì nghe vui tai
Như quen quen đêm nay
Vang vọng từ bắc tới
Như tiếng chào nhau đây

Tiếng ai theo gió mây
In vào lòng đêm này
Anh ngồi xuống thầm nghĩ
Tiếng em đã đến đây

10.30 đêm 18.12.2016
vọng trong tai như tiếng em gọi anh đêm