Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2017 09:46, số lượt xem: 114

Đêm sang nhớ một người
Ngày tháng như trôi dài
Trong lòng tan tác ngóng
Ngồi đêm thầm tên hoài

Mây trôi mịt mù trời
Đêm ngày chẳng thấy vui
Một mình bơ vơ dó
Có ai cho tiếng cười

Biết sao đời chẳng vui
Bão mưa cứ đổ hoài
Ẩm ướt không mùa đó
Đổ đêm ngày sao vui

Đêm xuống ngồi nhớ người
Thì thào trên bờ môi
Bóng em phương trời ấy
Chia ly cho tiếc hoài

09:00 đêm 18.04.2016
chia ly đôi bến đôi bờ sao lòng được vui tươi