15.00
Đăng ngày 03/08/2017 20:41, số lượt xem: 109

Mơ cơn nào đây dài qua đêm
Cơn mơ đêm nay đi kiếm tìm
Mơ trạm thời gian mờ vết dấu
Mơ này lạnh lẽo thấu da tim 

Mơ cơn nào đây thấm thời gian
Cơn mơ đêm nay thấy nhớ nàng 
Từng trạm hồn trôi miền sương gió
Mơ nào biết rõ đường viếng thăm

Mơ cơn thời gian quá buồn tâm
Cơn mơ chẳng thấy bóng em gần
Mùi sương mùi gió phủ ngập đó
Mơ nào nữa đây thấy bóng người

Mơ cơn nào in vết bên đường
Cơn mơ nào nữa phảng phất thương
Thời gian quá xa mờ vết bóng 
Trong mơ chỉ gọi thầm theo sương

10:45 đêm 12.06.2012
đêm nay tiếng lòng rơi đổ bối rối bờ môi