Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2017 11:13, số lượt xem: 168

Ngó khung trời đêm đến lặng lặng im
nhặt hạt trăng rơi đổ đổ xuống thềm
gom vào trong túi lòng đêm khuya ấy
chờ ngóng em tặng em món quà này

Ngó bầu trời lác đác ánh mây trôi
thay hình dáng theo gió đưa trên trời
rồi trôi xa trôi về miền cuối nẻo
thấy vầng trăng ai treo tỏ đêm này

Nghe tiếng lòng rơi đổ nhớ ai đây
thầm tên em lòng gọi qua đêm gầy
ghi xuống dòng thơ đêm lạnh lùng đó
tiếng lòng đổ nhớ em mà chẳng hay

Thầm thương xa thầm nghĩ tháng đêm ngày
in nét chờ nét ngóng biết sao đây
đã hai năm đôi mình còn vân vướng
ngồi thầm nghĩ thầm thương em từng ngày

08:00 đêm 23.09.2015
ngồi thơ thẩn nhặt hạt trăng chờ tặng em