Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2019 20:01, số lượt xem: 74

Chợt trong lòng đêm nay
Linh tinh khó giải bầy
Mang mang sầu sầu đó
Trong lòng như nhớ ai

Chợt trong đêm hôm nay
Mối yêu mối thương rầy
Như gợn trong lòng ấy
Lòng thêm thấy buồn say

Chợt trong lòng gọi ai
Mà cứ gọi gọi hoài
Một lá lòng đêm ấy
Thương em chẳng đổi thay

Chợt tiếng yêu đêm nay
Trong tim đảo điên hoài
Ngồi ngó khung trời ấy
Đêm nay thấy đắng cay

08.10 đêm 21.01.2017
đêm khuya một mình thơ thẩn sầu