15.00
Đăng ngày 18/10/2017 18:27, số lượt xem: 157

Man mắc nỗi thương nỗi nhớ người
Mây đen gió cuốn thời gian trôi
Kiếm tìm kiếm nhặt từng hạt đó
Ngồi khoe sương gió nhớ em ơi

Lang thang cơn lạnh gió đêm nay
Muốn gửi trôi theo tiếng gọi mời
Sao biết hướng nào cho trôi tới
Khỏi mong đêm vơi thầm thương người

10:40 đêm 17.03.2013
thương thầm nhớ trộm hỏi lòng ai vui