Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2017 20:13, số lượt xem: 140

Đứng ngắm khung trời khuất xa xôi
Ngó áng mây trôi báo lòng người
Bóng ai chậm chậm trôi phương đó
Vương trong cơn nhớ những đêm dài

Cạn ly trà khuya ai hiểu đây
Như nhớ ai xa trong lòng này
Thơ thẩn với mây đêm khoe gió
Ngồi ghi dòng thơ lạnh đêm nay

10.30 đêm 08.01.2013
cạn ly trà với dòng thơ lạnh