Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 22:28, số lượt xem: 86

Thà một lần nhớ nhau
Khỏi ngồi ngóng đêm sầu
Ghi trên dòng thơ đó
In từng vết thương đau

Thà một lần gọi nhau
Cho nhung nhớ vương màu
Khỏi ngồi phơi sương gió
Khỏi ngóng chờ đêm thâu

Thà một lần bên nhau
Để lòng nhớ in màu
Khỏi đêm thầm thương gọi
Trôi dài đã bao lâu

Thà một lần có nhau
Giờ em ở nơi nào
Sao gửi lời yêu đó
Lòng anh nhớ biết bao

10:30 đêm 16.01.2014
đêm nay nhớ tới em, vơi vơi viết bài thơ này