Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2017 10:59, số lượt xem: 125

Từ ngày quen từng giờ vẫn cách xa
từng ngày trôi đêm về thơ thẩn khuya
từng phút giây quen nhau hai năm đã
từng đêm về vẫn xa tận cõi bờ

Từng ngày giờ phút đêm anh vẫn ghi
từng đường hoang phố vắng một mình về
từng phút đêm vẫn gom trong lòng đó
ghi thành dòng thơ lạnh dài đêm khuya

Từng phút ngày giờ đêm mình vẫn xa
duyên tình số trời cho cách đường đi
chỉ gọi nhau đêm về trong canh nhớ
từng phút giờ trò chuyện anh đề ghi

Từng phút khuya anh ngóng ngóng chờ em
từng đêm sang tiếng yêu phủ ngập lòng
từng hạt gió hạt sương hạt mưa đổ
đưa cơn buồn cơn nhớ cõi lòng mong

09:00 đêm 28.08.2015
đêm khuya này lại thơ thẩn vì thương nhớ em