Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2016 19:33, số lượt xem: 149

Cơn mộng nào đây hiện từng đêm
dạt dào in giấu bao nỗi niềm
nghẹn lời gửi theo trời mây gió
trong từng cơn mộng thấy thêm buồn

Thơ thẩn từng cơn trôi theo đêm
hỏi trong nội tâm thấy thêm buồn
lặng lặng trong đêm bao tiếng gọi
từng đêm trong mộng biết rõ ai

Cơn mộng nào đây vẫn trôi dài
thơ thẩn thuyền tình một bóng ai
xa nhau vẫn xa phương trời ấy
tiếng thầm tiếng gọi trong mộng hoài

Từng đêm vẫn còn cánh mộng trôi
mờ mờ trong mộng một bóng người
đã mãi bao mùa còn in đó
trong mộng từng đêm bên nhau hoài

09:05 đêm 23.09.2014
    thơ về Thủ Đức